Ansök om tilläggsbelopp - Barn i behov av särskilt stöd
erica.olsson@stockholm.se
BIBASS ersättningar barn i behov tilläggsbelopp
1.
Välja förskola och barn som du vill göra ansökan om ersättning för.
2.
Välja tidsperiod, kontaktuppgifter och bemanning.
3.
Uppgifter om barnet och vad ansökan avser.
4.
Kontrollera och skicka in din ansökan.
5.
Bifoga och skicka in dokument.
Was this guide helpful to you?